Archives

Joint press release: Maldives police should scrap plan to use taser guns.

We, the undersigned organisations, call on the government of the Maldives to immediately halt preparations for the Maldives Police Service (MPS) to be issued Taser guns or any other form of conductive energy devices (CEDs). The Maldives Police Service has a long history of impunity for police brutality and torture, and has ignored recommendations from […]

Read More

Press release:  Maldivian Democracy Network – three years to arbitrary de-registration, no accountability (Eng)

Maldives, 19 December 2022 Today marks three years since the government of Maldives arbitrarily cancelled our registration and launched a baseless, politically motivated investigation for blasphemy against the four authors of our 2015 Preliminary Assessment of Radicalisation in the Maldives. The actions of the government against MDN are in direct violation of its international human […]

Read More

Press Release: A misery prolonged – Rilwan’s family deprived of justice for eight years (Dhiv)

ނޫސްބަޔާން އޮގަސްޓް 8 ,2022 ދިގުދެމިގެންވާ އަނިޔާއެއް – ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށް 8 އަހަރުދުވަހުންވެސް އިންސާފު ނުލިބުނު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލުވައިލައި، އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ކިބައިން ރަހީނުކުރިތާ 8 އަހަރު ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އިންތިހާބުކުރި އައު ސަރުކާރުން މި ޖަރީމާ ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި މަރުތަކާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަން އުފައްދަވައިފައި ވީނަމަވެސް، އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ސިޔާސީ ވެރިން މާބޮޑަށް ފަހަތައް ޖައްސައިލާފައި […]

Read More

Press Release: A misery prolonged – Rilwan’s family deprived of justice for eight years (Eng)

Maldives, 8 August 2022 It has been eight years since journalist, human rights defender, and blogger, Ahmed Rilwan Abdullah, was violently taken from his family and friends. Despite a change in government commitment in November 2018 to resolving Rilwan’s forced disappearance and despite the establishment of the Deaths and Disappearances Commission (DDCom), justice appears as […]

Read More

Joint Declaration on the Death Penalty and Women’s Rights

19th World Day Against the Death Penalty- 10 October 2021 As we mark the 19th World Day Against the Death Penalty dedicated to women facing capital punishment, who have been sentenced to death, who have been executed or who have been pardoned or found not guilty, the members of the World Coalition Against the Death […]

Read More

Press Release: Maldives – Regarding the 6 May 2021 terrorist attack on the Speaker of Parliament, former President Mohamed Nasheed (ENG)

Press Release 12 May 2021 Maldives: Regarding the 6 May 2021 terrorist attack on the Speaker of Parliament, former President Mohamed Nasheed On Thursday, 6 May 2021 an IED aimed at the Speaker of Parliament and former president of Maldives Mohamed Nasheed, exploded in Male’, injuring Nasheed and five other people. After 16 hours of […]

Read More

Joint open letter to the Maldives Speaker of The People’s Majlis: Call for justice for murdered human rights defender and blogger Yameen Rasheed – from Forum Asia and MDN

  • April 23, 2021
  • Comments off

Your Excellency, Honourable Speaker of The People’s Majlis, President Mohamed Nasheed. We, the Maldivian Democracy Network (MDN) and the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) write to call for action to ensure justice for Yameen Rasheed. Today marks four years since Maldivian human rights defender and blogger Yameen Rasheed was brutally stabbed to […]

Read More

Press Release: Joint letter to President Ibrahim Mohamed Solih regarding attempts to unduly influence judicial redress by the Maldivian Democracy Network (MDN) – (ENG)

  • April 8, 2021
  • Comments off

A joint letter signed by 30 human rights organisations worldwide has requested the Maldives’ president, Ibrahim Mohamed Solih on 7 April 2021 to provide the legal basis for the unfair administrative action against the Maldivian Democracy Network (MDN) in December 2019. The letter was sent in response to President Solih’s recent comments, on 10 March […]

Read More