Shortcodes: Widgets

Testimonial widget (text slider)

Same Testimonials but Boxed:

[twitter items=”4″ style=”style1″ title=”Twitter widget” username=”themefuse”]
[flickr title=”Flickr photostream” items=”5″ flickr_id=”51362473@N05″]

Tabbed Widget of Post Lists

[tabs_posts num=”5″]
[col type=”6″]

Call for Applications: Project Officer

Position: Project Officer (Full time)Type of Contract: Fixed Term ContractContract Duration: 06 months (extension applicable)Application Deadline: 29 September 2019, 23:59Reporting Date: 6 October 2019 Our Organization The Maldivian Democracy Network (MDN) is a non-partisan NGO which aims to promote human rights and the values and principles of democracy in the Maldives. We undertake a wide […]

Call for Proposals – English Enrichment Classes

We are pleased to call for interested individuals, groups and organisations to conduct English Enrichment classes for students and home-based workers. The purpose of the grant is to train students, home-based workers and working professionals in Business English for aspiring entrepreneurs, instil confidence in writing English and public speaking. These small grants are awarded and […]

Call for Proposals – Coding for Beginners

We are pleased to call for interested individuals, groups and organisations to train beginners in coding. The purpose of the grant is to train girls, home-based workers and working professionals in the area of coding. These small grants are awarded and managed by the Maldivian Democracy Network as part of a grant by the American […]

Multiple Vacancy Announcement

Update: All deadlines for this announcement have been extended to 29 September 2019. Maldivian Democracy Network is looking for professionals and individuals passionate in promoting and strengthening democratic values and human rights in the Maldives. Call for Applications – Research Consultant An announcement for a technical expert to conduct a scientific study, in collaboration with […]

Call for Applications: Advocacy and Communications Officer

Position: Advocacy and Communications Officer (Full time) Level: Project OfficerType of Contract: Fixed Term ContractContract Duration: 03 months (extension applicable)Application Deadline: 29 September 2019, 23:59Reporting Date: 6 October 2019 Our Organization The Maldivian Democracy Network (MDN) is a non-partisan NGO which aims to promote human rights and the values and principles of democracy in the […]

Terms of Reference for a National Research Consultant

National Survey on Civic and Political Awareness in Maldives Maldivian Democracy Network Purpose of the assignment: To conduct a scientific study, in collaboration with an international research consultant, that will establish a political awareness baseline in the Maldives. No central body, or literature currently features this data, exploring the political knowledge of the electorate, how […]

Call for Applications: Advocacy and Communications Officer

Position: Advocacy and Communications Officer (Full time)Type of Contract: Fixed Term ContractContract Duration: 03 months (extension applicable)Application Deadline: 28th August 2019, 23:59 Our Organization The Maldivian Democracy Network (MDN) is a on-partisan NGO which aims to promote human rights and the values and principles of democracy in the Maldives. We undertake a wide range of […]

What we’ve been upto

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ‘ޔޫތު ޕަރސްޕެކްޓިވްސް’ ކޭމްޕްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވަރކްއިން 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގި ޔޫތު ކޭމްޕް ތަކަކީ ޒުވާން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އެހީއާއެކު ހިންގާފައިވާ ކޭމްޕް ތަކެކެވެ. ކޮންމެ ކޭމްޕެއްގެ މުއްދަތަކީ 3 ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ 2 ދުވަހު ކޭމްޕްގައި ކިޔަވައިދިނީ ޑިމޮކްރެސީ، އިންސާނީ ހައްޤުތައް އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމެނޭ […]

untitled_panoramad1-2

Opposing the decision by the People’s Majlis to increase the salaries, allowances and benefits given to high ranking state officials

Press Statement We oppose the decision by the People’s Majlis to increase the salaries, allowances and benefits given to high ranking state officials, at a time when the State faces a large budget deficit, average citizens face pay cuts and the threat of job losses, and the State is reducing it’s expenditure on public services. […]

[/col] [col type=”6″][popular_posts items=”2″ title=”Popular Entries” image_width=”62″ image_height=”42″ image_class=””][/col]
[newsletter title=”Newsletter Sign-up” text=”” rss_feed=”true”]
[search]

[autentificate]