Press Release: A misery prolonged – Rilwan’s family deprived of justice for eight years (Dhiv)

ނޫސްބަޔާން އޮގަސްޓް 8 ,2022 ދިގުދެމިގެންވާ އަނިޔާއެއް – ރިލްވާންގެ އާއިލާއަށް 8 އަހަރުދުވަހުންވެސް އިންސާފު ނުލިބުނު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަޙްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެއްލުވައިލައި، އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ކިބައިން ރަހީނުކުރިތާ 8 އަހަރު ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އިންތިހާބުކުރި އައު ސަރުކާރުން މި ޖަރީމާ ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި މަރުތަކާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަން އުފައްދަވައިފައި ވީނަމަވެސް، އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ސިޔާސީ ވެރިން މާބޮޑަށް ފަހަތައް ޖައްސައިލާފައި […]

Press Release: A misery prolonged – Rilwan’s family deprived of justice for eight years (Eng)

Maldives, 8 August 2022 It has been eight years since journalist, human rights defender, and blogger, Ahmed Rilwan Abdullah, was violently taken from his family and friends. Despite a change in government commitment in November 2018 to resolving Rilwan’s forced disappearance and despite the establishment of the Deaths and Disappearances Commission (DDCom), justice appears as […]

Press Release: Maldives – Regarding the 6 May 2021 terrorist attack on the Speaker of Parliament, former President Mohamed Nasheed (ENG)

Press Release 12 May 2021 Maldives: Regarding the 6 May 2021 terrorist attack on the Speaker of Parliament, former President Mohamed Nasheed On Thursday, 6 May 2021 an IED aimed at the Speaker of Parliament and former president of Maldives Mohamed Nasheed, exploded in Male’, injuring Nasheed and five other people. After 16 hours of […]

Joint open letter to the Maldives Speaker of The People’s Majlis: Call for justice for murdered human rights defender and blogger Yameen Rasheed – from Forum Asia and MDN

Your Excellency, Honourable Speaker of The People’s Majlis, President Mohamed Nasheed. We, the Maldivian Democracy Network (MDN) and the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) write to call for action to ensure justice for Yameen Rasheed. Today marks four years since Maldivian human rights defender and blogger Yameen Rasheed was brutally stabbed to […]

Press Release: Joint letter to President Ibrahim Mohamed Solih regarding attempts to unduly influence judicial redress by the Maldivian Democracy Network (MDN) – (DHIV)

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކްއިން އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް ހުރަސް އެޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓެވުމަށް ގޮވާލާ ގުޅިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ސިޓީއާއި ގުޅޭ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 30 ޖަމާއަތެއް ގުޅިގެން 8 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ސިޓީގައި، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރަސީ ނެޓްވަރކް (އެމް.ޑީ.އެން) އާއި ދެކޮޅަށް […]

Press Release: Joint letter to President Ibrahim Mohamed Solih regarding attempts to unduly influence judicial redress by the Maldivian Democracy Network (MDN) – (ENG)

A joint letter signed by 30 human rights organisations worldwide has requested the Maldives’ president, Ibrahim Mohamed Solih on 7 April 2021 to provide the legal basis for the unfair administrative action against the Maldivian Democracy Network (MDN) in December 2019. The letter was sent in response to President Solih’s recent comments, on 10 March […]